Опознайте счетоводството, за да го обикнете! (Част ІІ Как да си изберем счетоводител)

За всеки бизнес, включително и за Вашият бизнес с ръчно изработени бижута е изключително важна счетоводната отчетност. Доверявайки счетоводството си на една личност, Вие й доверявате целия си бизнес. Подготвили сме Ви няколко неща, на които трябва да обърнете специално внимание при избора си на счетоводител.

1. Компетентност. Всеки счетоводител трябва да познава добре, както общата теория на счетоводството, така и много закони, свързани с данъчното право: Закон за корпоративното подоходно облагане, Кодекс за социалното осигуряване, Закон за данъка върху доходите на физически лица, Закон за данъка върху добавената стойност и много други. Освен тях, той трябва да познава всички счетоводни стандарти. За съжаление, няма как да прецените още в началото неговата компетентност. Би било добре, ако има висше счетоводно образование. Но и това не може да бъде абсолютна гаранция за неговата компетентност.

2. Опит. Всеки, който е завършил икономически техникум, или висш икономически университет има право да бъде счетоводител, но обект на регулация е правото за подписване на финансови отчети. Съгласно Закона за счетоводството, ако лицето има средно счетоводно образование, ще има право да подписва финансови отчети след 8 години трудов стаж като счетоводител. Ако лицето е завършило икономическа специалност в университет, може да съставя и подписва отчети след 5 години стаж. Ако е завършило Магистърска степен по счетоводство и контрол това право настъпва след 2 години. Би било добре да се информирате за образованието на Вашия счетоводител, преди да го наемете.

 

3. Коректност. След като се запознахте с особената важност, която представлява дейността на счетоводителя, трябва да търсите коректен човек за тази длъжност. Потърсете предварителна информация за репутацията на лицето – примерно, дали е осъждано за някакво престъпление. Клиентите му доволни ли са от неговите услуги.

Винаги трябва да сте нащрек, ако Ви предложи прекалено ниска цена за счетоводното обслужване.  Възможно е да няма право да бъде счетоводител поради някаква причина (липса на необходим стаж, влязла в сила присъда и др.)

4. Дискретност . Вашият счетоводител ще знае всичко за Вашия бизнес – приходи, разходи, печалба (или загуба), налични машини, автомобили, оборудване, парични наличност, обороти. Ще е наясно откъде купувате материалите за изработка на своите бижута, на каква цена, ще е наясно и с печалбата Ви от всяко бижу. Ще разполага с много информация за служителите Ви. Затова е особено важно, той да е дискретен. Дори споделянето на видимо невинен факт за Вашата дейност, може да Ви изиграе лоша шега след време.

Нека разгледаме дейностите, които извършва всеки счетоводител:

1. Осчетоводяване на приходите и разходите. Вашият счетоводител ще осчетоводява всяка стопанска операция в дружеството Ви, възникването на всяко задължение и вземане.

2. Активи и амортизация – Вашият счетоводител ще извършва заприходяване на всеки актив, който сте закупили – материален (машини, оборудване, транспортни средства) или нематериален (софтуер ).

3. Труд и работна заплата (ТРЗ) – Вашият счетоводител ще оформя абсолютно всички документи, свързано с персонала Ви:

• Изготвяне на трудов договор и заповед за назначаване;

• Изчисляване на работни заплати и осигуровки, подаване на осигурителни декларации;

4. Данъци – изчисляване на дължимите данъци (корпоративни и алтернативни), под-готовка на платежни нареждания;

5. Дейности, свързани с данък върху добавената стойност.

6. Подготовка на документи, свързани с ревизии и проверки – тази дейност, е от особено значение. Независимо от вида на ревизията, тя е особено важна – данъчните служители ще разгледат документите на дружеството и счетоводните записвания. При установени несъответствия или нарушения могат да наложат глоби или лихви за просрочие (при забавено плащане на данъци или осигуровки). В някои случаи данъчните може да глобят счетоводителя Ви, но основната отговорност я носите Вие – управителят на фирмата.

Ако искате да прочетете повече в областта на счетоводството и да зададете конкретни запитвания  към Весела Иванова, можете да посетите нейния сайт 2plus2.bg

® Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Marabu.bg и Екселент Експертс ЕООД. Това съдържание не може да бъде копирано, възпроизвеждано или използвано по друг начин без изричното ни съгласие. Вие можете да копирате и възпроизвеждате отделни части от статиите ни при условие, че се позовавате на източника и поставяте линк към него.

Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на Marabu.bg и дейността, която развиваме, както и да уронва престижа ни.

Сподели:
Тази статия е публикувана в Моето хоби ООД. Запазете постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*